/
Tomáš Fürst
matematik

Studoval matematické modelování na matfyzu a od té doby se živí jako potulný učitel matematiky na různých vysokých školách. Domnívá se, že matematika je jazykem přírodních věd a podle toho se i chová. Baví se matematickým modelováním různých přírodních jevů a procesů, zpracováním dat, správným usuzováním, strojovým učením, průmyslovou matematikou a jinými kratochvílemi. Je spoluzakladatelem hnutí za správnou, tedy bayesovskou inferenci 4BIN a Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMÍŠ. Pravidelně píše o akademických nepravostech na dŽurnál.