Záhada falešné dezinformace

Blogosféra

Jan Hnizdil

S dezinformacemi se roztrhl pytel. Jejich plný internet. Prase aby se v tom vyznalo. Jak má obyčejný člověk poznat, co je dezinformace, kdo dezinformátor? Zatím mi z toho vychází, že dezinformátor je člověk, který pochybuje o účelnosti plošného testování zdravých lidí, jejich dušení v respirátorech, zavírání do karantény, tečkování nevyzkoušenou vakcínou. Například profesor Beran, Lukáš Pollert, „vymazanci“ z blogů aktualne.cz: právnička Jana Hamplová, spisovatel Honza Tománek, já… Nejvyšší čas tomu udělat přítrž. Ministr vnitra Rakušan (Čech jako poleno) připravuje s ministerstvem zdravotnictví kampaň, podle které bude možné dezinformátory trestat. Konečně!

 

Hodně si také slibuji od konference Racionální přístupy ke COVID-19 napříč disciplínami. Koná se 8. 3. 2022 v budově Akademie věd. Společně ji organizují Ústav státu a práva AV ČR, Česká lékařská komora, Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Tam to určitě rozseknou. S referáty vystoupí samé těžké váhy: evoluční biolog profesor Flégr, experimentální viroložka Tachezy, molekulární imunolog profesor Hořejší, prezident lékařů Kubek, filosofové, žurnalistiTěším se jako malé děcko. Netrpělivě jsem klikl na abstrakta přednášek a polil mě studený pot.

 

Jako mimořádně důležitá se ukazuje nutnost vzdělávat obyvatelstvo tak, aby chápalo nutnost protiepidemických opatření, důvěřovalo vědeckým poznatkům a nepodléhalo různým falešným dezinformacím. V nynějších podmínkách neomezeného internetového šíření kdejakých absurdních nesmyslů je to ale úkol skoro nesplnitelný. A těžko lze asi doufat i v brzké překonání vlivu libertariánské filosofie „absolutní svobody“ neberoucí ohledy na jiné bližní,“ píše profesor Hořejší

 

 

https://www.covidracionalne.org/imunologick%C3%A9-i-neimunologick%C3%A9-aspekty-pandemie

 

 

Na wikipedii jsem dohledal, že: „Dezinformace (z latiny: de = od, informare = vzdělávat, upravovat) je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. Je v antagonistickém postavení k pravdivé zprávě.“

 

 

O falešné dezinformaci na internetu ani zmínky. Několik dní jsem si tím lámal hlavu. Na nic nepřišel. Tak jsem napsal profesoru Hořejšímu. To je hlava. Navíc Česká. roce 2020 mu ji za vynikající vědecké výsledky udělila vláda premiéra Babiše. Václav všechno ví, ten mi to určitě vysvětlí.

 

„Ahoj Vašku,

v abstraktu tvého příspěvku na konferenci Covid mě zaujal slovní obrat "falešné dezinformace." Jsem z toho "volako zmatený." Prosím o vysvětlení, jak se liší dezinformace falešné od pravých.

Děkuji. Srdečně. Honza, 5. 2. 2022“

---------------

„Milý Honzo,

to jsem napsal právě proto, abys byl zmatený (což ale jsi už dávno i bez toho).

V., 5. 2. 2022“

-------------

„Ahoj Vašku,

máš pravdu, jsem ducha mdlého, právě proto prosím o vysvětlení, co je to falešná dezinformace a co dezinformace pravdivá.

Díky. Srdečně. Honza, 5. 2. 2022“

--------------

„Už jsem odpověděl, když napneš všechny své duševní síly, tak to jistě pochopíš!

VH, 6. 2. 2022“

--------------

Dobrá rada nad zlato. Napnul jsem všechny duševní síly. Až se mi rozsvítilo. Díky, Václave, za mentální cvičení. V logické matematice znamená negace negace pravdivý výrok. Falešná dezinformace je pravda! Všechno o covid - dezinformacích je jinak! Pravdu má, jako obvykle, George Orwell (1984).

Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou. Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum. Lež je vždy o krok před pravdou. Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin. Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“