O svobodě myšlení a slova

Blogosféra

Vladimír Čížek

Na uvítanou v novém roce bych se s vámi rád podělil o citáty z knihy O svobodě myšlení a slova, jejímž autorem je anglický filozof John Stuart Mill. Jeho jméno mi bylo neznámé, dokud jsem nedostal od syna pod stromeček tuhle útlou knížku. Jak jsem zjistil, jeho myšlenky jsou nadčasové, i když text vyšel poprvé už v roce 1859.

"Vytvářet nátlak se souhlasem veřejnosti je stejně špatné jako vytvářet ho bez něj. Kdyby celé lidstvo mělo stejný názor a jen jediný člověk by nesouhlasil, neměla by většina sebemenší právo jednotlivce umlčet."

"Je zvláštní, že hodně lidí stojí o svobodu slova, ale chtějí ji využívat jen do určité míry. Nedochází jim, že pokud se svoboda slova nedá používat bezpodmínečně, nestojí za nic."

"Pro duševní zdar lidstva je nutná svoboda myšlení a svoboda slova. Každý názor, který je umlčován, může být pravdou. Pokud s tímto tvrzením nesouhlasíme, považujeme sami sebe za neomylné."

"I pokud se umlčený názor většinově mýlí, může obsahovat element pravdy, což se stává běžně. A protože panující mínění o nějaké otázce málokdy bývá celou pravdou, je boj protichůdných názorů jedinou nadějí na doplnění pravdy částmi, které jí ještě scházejí."

"Pro pravdu není nejhorším zlem prudký boj jejích jednotlivých částí, ale umělý klid, který nastane, když se jedna část pravdy potlačí. Pokud lidé mohou vyslechnout obě části, je stále ještě naděje. Teprve když naslouchají jenom jedné straně, stane se, že omyl ustrne v předsudek a že i část pravdy na jedné straně přestane působit jako pravda, protože se přeháněním stane nepravdou."

"Společenská tyranie je často daleko nebezpečnější než politická. A i když neukládá tak přísné tresty, nelze před ní uniknout, proniká hlouběji do všech sfér života a zotročuje duši. Je třeba chránit jednotlivce před panujícím veřejným míněním a před společností, která vnucuje svá pravidla těm, kdo se odchylují, zamezuje vývoji individuality a nutí všechny, aby utvářeli svůj charakter podle jejího vzoru."

"Vláda, která chce jednat v nejlepším zájmu občanů, nesmí ovlivňovat veřejné mínění."

"Příliv urážek ze strany panujícího mínění odstrašuje obecenstvo od toho, aby opačný názor podpořilo anebo si ho alespoň vyslechlo. A proto bychom v zájmu pravdy a spravedlnosti měli zabránit těmto nenávistným výpadům."

Přeji vám všem svobodný rok 2022. VČ

 

Zdroj:
John Stuart Mill: O svobodě myšlení a slova, vydal Institute H21, 2020. Některé části vět jsem zvýraznil a některé citáty jsem mírně zkrátil, aniž se změnil jejich smysl.