Tak nám asi přibývá dezinformátorů

Blogosféra

Vladimír Čížek

Tak nám asi přibývá „dezinformátorů“.

Vyberu několik tvrzení, abych vám ušetřil námahu s hledáním. Texty budou kráceny a mírně upraveny, aniž by byl zásadně změněn jejich význam. Jsem zvědav, které z nich budou označeny za dezinformace.

Günter Kampf, LANCET (listopad 2021):

Při rozhodování o opatřeních se zdá být hrubě nedbalé ignorovat očkovanou populaci jako možný a relevantní zdroj přenosu. Například americké CDC identifikuje čtyři z pěti největších okresů s nejvyšším procentem plně proočkované populace (99,9–84,3 %) jako okresy s „vysokým“ přenosem infekce.

Lidé, kteří jsou očkovaní, mají nižší riziko závažného onemocnění, ale stále jsou relevantní součástí pandemie. Je proto nesprávné a nebezpečné mluvit o pandemii neočkovaných. Vyzývám vysoce postavené úředníky a vědce, aby zastavili nevhodnou stigmatizaci neočkovaných lidí, mezi něž patří naši pacienti, kolegové a další spoluobčané, a aby vynaložili úsilí na sbližování společnosti.

Vědecká rada PřF UP Olomouc (5. listopad 2021):

Vědecká rada PřF UP přijala usnesení, že je znepokojena způsobem, jakým vládní orgány, média a další subjekty používají pojem bezinfekčnost. Členové Vědecké rady upozornili, že nyní používané potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu ve skutečnosti bezinfekčnost neprokazuje. Zmíněný posun významu slova ,,bezinfekčnost'' nelze ospravedlnit jako užitečnou zkratku. Záměrný, nespontánní a účelově motivovaný posun významu slov považuje Vědecká rada za nepřijatelný a společensky škodlivý.

Dr Robert Malone, objevitel transfekce RNA (září 2021):

Vědecky podložené poznatky jasně ukazují, že čím více se očkuje, tím větší je pravděpodobnost vzniku mutací, které jsou už vůči očkování odolné. Tím roste i pravděpodobnost, že oběťmi mutací se stanou očkovaní. Čím více lidí tedy naočkujete, tím více mutací odolných vůči vakcíně vznikne – a v rámci „závodů ve zbrojení“ bude potřeba čím dál silnějších posilujících dávek. A teď ten nejhorší, i když rozhodně ne nepravděpodobný scénář: naočkováním celé populace státu riskujete, že se vyvine super virus, který se dokáže imunitě vyhnout a všechny znovu vystavit vysokému riziku. Rozumná věda nás rovněž informuje, že plošné očkování je krátkozraké, protože zbytečně ohrožuje podstatnou část naší populace – tedy děti, mladé, zdravé a ty, co už nemoc prodělali, protože u nich se pravděpodobně vyvinula silnější, rozmanitější a dlouhodobější ochranná imunitní reakce.

Dr David Robertson a Dr Peter Doshi, The British Medical Journal (14. prosinec 2021):

Někteří historici pozorovali, že pandemie nekončí, když skončí šíření nemoci, „ale spíše tehdy, když v pozornosti široké veřejnosti a podle úsudku určitých médií a politických elit, které tuto pozornost utvářejí, nemoc přestane být zajímavá pro zprávy“.

Pandemie covid-19 jako mimořádné období, ve kterém došlo ke zvratu ve společenském životě, skončí, až vypneme obrazovky a rozhodneme se, že naši pozornost si zaslouží spíše jiné otázky. Na rozdíl od začátku pandemie nebude její konec vysílán v televizi.

Chtěl bych vám, jako správný dezinformátor, poradit: Vypněte televize a internetová zpravodajství, a začněte se zabývat jinými věcmi. Třeba vánočními svátky.

Mějte se krásně. VČ.