Sen o ministru zdravotnictví

Blogosféra

Vladimír Čížek

Sen o ministru zdravotnictví

 

Včera se mi zdál sen o ministru zdravotnictví.

Vím, co někteří z vás namítnou. Ale sny si člověk nevybírá.

Ministr byl v tom snu rozmazaný, nebylo mu vidět do obličeje, nepoznával jsem ho ani podle hlasu. Byl to mně zcela neznámý člověk. Ani vlastně nevím, jestli muž či žena.

Přišel k řečnickému pultu a přednesl svůj první projev:

Dvacet měsíců jste slyšeli z úst mých rychle se měnících předchůdců v různých obměnách tytéž nesmysly a lži. Předpokládám, že ode mne nechcete, abych vám i já lhal.

Nuže:

Je hloupé se domnívat, že virus zastavíme pomocí lockdownů a restrikcí. Nelze poručit viru stejně jako nelze poručit větru a dešti.

Je nebezpečné si myslet, že virus zastavíme na hranicích jakýmikoliv opatřeními. Virus není muž s brašnou, virus vždy projde.

Je překonaná představa, že očkováním lze docílit u tohoto koronaviru kolektivní imunity. Nelze.

Je naivní říkat, že očkováním uděláme tečku za koronavirem. Změnou hesla „udělejme za koronavirem tečku“ na nové pokrokovější „jedna tečka za druhou“ udělali bývalí ministři ze sebe i z lidí hlupáky.

Je jasně dokázáno, že očkovaní šíří virus podobně jako neočkovaní. Diskriminací neočkovaných a trvalou mediální masáží zaseli minulí papaláši semena nenávisti mezi lidi. To je amorální a hanebné.

Je neodpustitelné, že s námi celou dobu zacházeli jako s nesvéprávnými jedinci nebo s uličníky. Ani jednou jsem neslyšel žádné vysvětlení, logické zdůvodnění, naprosto se vytratil jakýkoli lidský přístup.

Dá hodně práce uvést celý ten chaos opět do pořádku.

Milí občané! Sám to nezvládnu. Potřebuji vaši pomoc.

Od nového roku zruším nesmyslná, hloupá a protiprávní opatření. Jinými slovy to znamená, že zruším většinu opatření. Od vás potřebuji, abyste ten zbytek (který vám vysvětlím a zdůvodním) poctivě dodržovali.

Konec projevu jsem se bohužel nedozvěděl. Probudil jsem se do reality všedního dne.